Oszek Sylwester

Z e-ncyklopedia

Oszek Sylwester (1917-1990), proboszcz w Syryni

Urodził się 30 stycznia 1917 w Chorzowie w rodzinie Franciszka i Anny z d. Musioł. Był uczniem gimnazjum neoklasycznego w Chorzowie, gdzie w 1935 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1938 roku został skierowany na studia do Rzymu. Święcenia kapłańskie przyjął 23 grudnia 1939 w kaplicy kurii diecezjalnej w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Jego pierwszą placówką był Orzegów (od stycznia do kwietnia 1940 roku), następnie pracował w Chorzowie Starym (1940-1943). Od 6 lipca do 5 sierpnia 1943 pracował jako wikariusz w parafii św. Andrzeja w Rudzie Śląskiej-Wirku (w tej parafii pracował również w okresie: 7 lipca - 3 sierpnia 1944). W sierpniu 1943 roku został mianowany wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym, gdzie od 7 stycznia 1946 pełnił funkcję kapelana harcerzy. 1 września 1946 został skierowany do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, gdzie jako wikary został mianowany prezesem Stowarzyszenia Kobiet Zarobkujących św. Zyty w Katowicach. W latach 1949-1953 pracował w Nowym Bytomiu. 24 stycznia 1953 został zatwierdzony na stanowisku wikariusza-substytuta w Syryni. Rok później (13 stycznia 1954) został administratorem tej parafii, a 20 stycznia 1958 otrzymał nominację na stanowisko proboszcza. 12 marca 1983 został zwolniony z zajmowanego stanowiska i przeszedł na emeryturę. Jednak do 15 sierpnia 1983, na prośbę bpa katowickiego, pełnił obowiązki wikariusza-substytuta w Niedobczycach. W 1984 roku wyjechał do Bretten (RFN), gdzie pracował jako kapelan szpitala. Zmarł 11 stycznia 1990. Został pochowany na cmentarzu w Bretten.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Sylwestra Oszka; Schematyzm 1955-1986; J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1990, nr 4, s. 142-143; Służba wojskowa, 122; B. Woźnica, Te Deum za długie lata posługi kapłańskiej, "Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1989", s. 90; Monografia parafii św. Antoniego w Syryni, red. P. Kachel, Syrynia 2005, s. 42; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 80 i nn.