Ostrowski Jacek

Z e-ncyklopedia

Ostrowski Jacek (1968-), proboszcz w Szczejkowicach

Urodził się 24 stycznia 1968 w Katowicach. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1993. Posługę wikariacką pełnił w parafiach: św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (1993-1996), św. Józefa w Załężu (1996-2000), św. Jadwigi w Szopienicach (2000-2005), Narodzenia NMP w Pszowie (2005-2006), Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym (2006-2009), Krzyża Świętego w Siemianowicach (2009-2013). 28 lipca 2013 został proboszczem w Szczejkowicach.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 246 i 636; Katalog.., cz. I, Katowice 2005, s. 304; Katalog..., Katowice 2007, s. 519; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 398-399.