Orzegowski Ewald

Z e-ncyklopedia

Orzegowski Ewald (1919-?)

Urodził się 17 września 1919 w rodzinie Emila i Anny z d. Bognirek. Miał siostrę Helenę. Ojciec z zawodu był stolarzem, zmarł wcześnie w 1934 roku. Swoją aktywność parafialną uwidaczniał poprzez aktywny udział w Sodalicji Mariańskiej, gdzie wygłaszał referaty. Należał również do sekcji abstynenckiej. W 1925 roku rozpoczął edukację w Katolickiej Szkole Powszechnej i ukończył 6 klas. 1 lipca 1931 zdał egzamin do 2 klasy Państwowego Gimnazjum z niemieckim językiem nauczania w Bielsku. Egzamin dojrzałości zdał 18 maja 1938. Tego samego roku zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i został przyjęty 22 września. Zginął na froncie wschodnim.

Bibliografia

Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach, Odejścia bieżące.; J. Myszor, Duchowni śląscy w Wehrmachcie 1940-1945, [w:] Wojskowa Służba Śląskich Duchownych w latach 1918-1980, red. Z. Kapała i J. Myszor, Katowice 1999, s. 124-137.