Orszulik Tadeusz

Z e-ncyklopedia

Orszulik Tadeusz (1930-2020), proboszcz w Lędzinach

Urodził się 3 grudnia 1930 w Nowym Bytomiu. W 1949 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w liceum w Chorzowie Batorym. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w Krakowie. Jako wikariusz posługę duszpasterską pełnił kolejno w parafiach w: Bobrownikach Śląskich, Piekarach Śląskich-Szarleju, Mysłowicach, Chorzowie Batorym, Katowicach-Giszowcu, Wodzisławiu Śląskim. W 1970 roku został przeniesiony do Lędzin, gdzie najpierw mianowano go opiekunem zabytkowego kościoła pw. św. Klemensa w randze wikariusza przy parafii św. Anny, a potem rektorem tego zabytku. W 1981 roku został administratorem erygowanej wówczas parafii św. Klemensa wyodrębnionej z parafii św. Anny. W 1985 roku został proboszczem nowej wspólnoty i pozostawał nim aż do przejścia na emeryturę w 1997 roku.

Był orędownikiem odbudowy i remontu kościoła pw. św. Klemensa, jako symbolu miasta Lędziny. Dzięki jego staraniom zorganizowano uroczyste obchody 225-lecia poświęcenia kościoła. W 1982 roku ks. Orszulik rozpoczął usilne starania o budowę kościoła w Górkach, których mieszkańcy mieli do kościoła pw. św. Klemensa ponad cztery kilometry. Po trzech latach uzyskał zgodę władz i przystąpiono do budowy zakończonej w 1990 roku. Trzy lata później erygowano tam parafię Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 9 czerwca 2006 Rada Miasta Lędziny nadała ks. Tadeuszowi Orszulikowi tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Lędziny". Zmarł 10 lutego 2020 w Domu św. Józefa w Katowicach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 lutego 2020 w kościele pw. św. Anny w Lędzinach. Spoczął na lędzińskim cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

J. Przybyła, Cokolwiek czynicie słowem lub czynem..., Bieruń-Lędziny 2006, s. 106; [1] (dostęp: 10.02.2020)