Ormanin Franciszek

Z e-ncyklopedia

Ormanin (Ormianin) Franciszek (1810-1863), proboszcz w Mokrem

Urodził się 4 maja 1810 w Mikołowie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 sierpnia 1835. Od 6 marca 1843 był proboszczem w Mokrem. Na początku jego działalności w Mokrem odbyła się w dekanacie pszczyńskim generalna wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził bp Daniel Latussek. Wtedy bp Latussek poświęcił w Mikołowie kamień węgielny pod budujący się nowy kościół pw. św. Wojciecha, a po południu 2 sierpnia 1843 przyjechał z Mikołowa do Mokrego na generalną wizytację. Ks. Ormanin zmarł 10 listopada 1863.

Bibliografia

Schematismus 1863, s. 96; Schematismus 1865, s. 160; L. Musioł, Mokre. Z dziejów wsi i parafii. Monografia historyczna, Katowice 1995, s. 84.