Orawski Wawrzyniec

Z e-ncyklopedia

Orawski Wawrzyniec Urban

Urodził się w Mikołowie. Prawdopodobnie studiował w Opawie i Ołomuńcu jako stypendysta fundacji ks. Sendecjusza (Fundacjo Sandeijana de anno 1628). W latach 1675-1690 był proboszczem w Łące. Wydaje się, że jego zasługą było przywrócenie katolicyzmu w Łące. Krzewił go gorliwie przy pomocy tutejszego „rektora", czyli nauczyciela szkółki parafialnej. W latach 1685-1686 pozostawał na urzędzie dziekana pszczyńskiego. Czy tu zmarł, czy też przeniósł się na inne probostwo, o tym źródła miejscowe milczą.

Bibliografia

Szkice monograficzne z dziejów Łąki - praca zbiorowa, Łąka 2002, s. 89.