Opitek Konrad

Z e-ncyklopedia

Opitek Konrad (1958-), proboszcz w Rydułtowach i w Bełku

Opitek Konrad.jpg

Urodził się 22 kwietnia 1958 w Mysłowicach w rodzinie Józefa i Antoniny z d. Cyroń. Studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach odbył w latach 1978-1985, a święcenia kapłańskie przyjął 4 kwietnia 1985. Pracę magisterską z teologii obronił w 1988 roku.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu (2003 rok). Po święceniach kapłańskich pracował na placówkach: Łaziska Górne (1985–1988), Józefowiec (1988–1991), Załęska Hałda (1991–1994), Tysiąclecie Dolne (1994–1996), Brzezinka (1996–1999).

W latach 1990–1996 był kapelanem Klubu sportowego GKS „Katowice”, a w latach 1993–1996 duszpasterzem sportowców w archidiecezji katowickiej. W latach 1999–2003 był ekonomem w WŚSD w Katowicach. W latach 2001-2003 był zatrudniony jako specjalista administracji na Wydziale Teologii UŚ w Katowicach. Od 2003 roku był proboszczem parafii św. Jerzego w Rydułtowach. Ma wiele zasług na rzecz Rydułtów. Jedną z nich było odnowienie wnętrza kościoła pw. św. Jerzego i przywrócenie mu neogotyckiego wystroju. Zadanie to realizował sukcesywnie, z wielkim zapałem i determinacją, a do tego poważnego przedsięwzięcia umiał zapalić mieszkańców parafii. Sukcesywnie powstawały odrestaurowane stacje drogi krzyżowej, odnowione figury świętych czy nowe konfesjonały. W 2011 roku został przeprowadzony całkowity remont kościoła, łącznie z wymianą posadzki, wstawieniem nowych ławek dla wiernych. Szczególnie docenianym przedsięwzięciem, było zrekonstruowanie fresków i ołtarza św. Jerzego w nawie głównej kościoła. Umiejętnie zagospodarował zaniedbane zabudowania gospodarcze w obejściu plebani, ale przede wszystkim stworzył Oratorium św. Józefa, miejsce do spotkań religijnych, społecznych i kulturalnych. W 2009 roku została otwarta kaplica przedpogrzebowa z pełnym wyposażeniem, która w godny sposób zagospodarowała zabytkowy teren miasta. Ks. Konrad Opitek został wpisany do panteonu zasłużonych dla Rydułtów. Do jego zasług należała działalność kulturalna, organizowane przez niego koncerty, spektakle, festyny, czy udział w życiu kulturalno-społecznym Rydułtów, propagowanie jego tradycji i historii. Był wicedziekanem dekanatu Pszów w latach 2005-2010, a dziekanem dekanatu Pszów w latach 2012-2017. 9 lutego 2015 został kanonikiem honorowym. Dekretem abpa Wiktora Skworca (z dnia 1 czerwca 2017) 1 sierpnia 2017 objął urząd proboszcza parafii św. Jana Sarkandra w Bełku, a jego wprowadzenie odbyło się 6 sierpnia 2017. Nominowany przez Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku otrzymał w 2019 roku tytuł Dobroczyńcy roku. Dzięki jego staraniom udało się m.in. wyburzyć kompleks starego probostwa, przez co został wyeksponowany stary i nowy kościół. W 2019 roku wybrukowano obejście wokół kościoła, dokonano koniecznych inwestycji w kościele i na cmentarzu. Troszczy się o renowacje naczyń liturgicznych, uporządkowanie archiwum i inwentarza parafii.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM