Oparkiewicz Józef

Z e-ncyklopedia

Oparkiewicz Józef

Wikary w Mysłowicach od końca 1727.

Bibliografia

J. Kudera, Historia parafii mysłowickiej, Mysłowice 1934, s. 167.