Opala Grzegorz

Z e-ncyklopedia

Opala Grzegorz (1942-), lekarz, naukowiec, polityk, działacz Solidarności

Urodził się 5 listopada 1942 w Częstochowie. W 1968 roku, jako gerontolog ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Do 1974 roku pracował w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu.

W latach 1974-1988 był pracownikiem Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie. W 1978 roku uzyskał stopień doktora, a w rok później zrobił specjalizację w zakresie neurologii. W latach 1989-1991 odbył staż naukowy w Stanach Zjednoczonych w Fresno w stanie Kalifornia. Po powrocie do kraju został ponownie zatrudniony w CSK w Katowicach. W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1996 roku jest profesorem Śląskiej Akademii Medycznej. W 1998 roku najpierw utworzył, a później kierował pierwszą w Polsce Katedrą i Kliniką Neurologii Wieku Podeszłego.

Jest członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej i zasiada we władzach Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, którego był prezesem (2005-2008). W latach 2003-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych. Jest również członkiem komisji roboczych w międzynarodowych towarzystwach naukowych - Movement Disorder Society i World Federation of Neurology. W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 1980 roku działał w „Solidarności”. Po pacyfikacji kopalni KWK "Wujek" organizował pomoc medyczną dla górników biorących udział w strajku oraz ich rodzin. W 1982 uczestniczył w budowie Duszpasterstwa Akademickiego Pracowników Nauki. Należał do Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym w Katowicach. Był jednym z współtwórców Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej "Solidarność". W latach 2000-2001 pełnił funkcję ministra zdrowia w rządzie Jerzego Buzka.

Bibliografia

P. Miśkiewicz, Grzegorz Opala, hasło [w:] Encyklopedia Solidarności.