Omastowski Błażej

Z e-ncyklopedia

Omastowski Błażej

Był członkiem komisji biskupiej, delegowanej do dekanatu pszczyńskiego dla zwizytowania kościołów w 1634 roku. Od tego roku zaopiekował się opuszczonym kościołem i parafią w Łące. Jak długo przebywał w Łące, dokładnie nie udało się ustalić. Stan probostwa oraz zupełna obojętność ewangelickiej ludności była przyczyną jego „samowolnego" przeniesienia się na probostwo do Lędzin, za co został ukarany ekskomuniką. Mimo opuszczenia Łąki, aż do 1642 roku podpisywał się „plebanus Lendinensis et Loncensis".

Bibliografia

Szkice monograficzne z dziejów Łąki - praca zbiorowa, Łąka 2002, s. 89.