Olszar Henryk

Z e-ncyklopedia

Olszar Henryk (1957-), historyk

OlszarHenryk.jpg

Urodził się 29 kwietnia 1957 w Gorzycach Śląskich w rodzinie górnika Franciszka Olszara i Alojzji z d. Ganita. Od 1972 roku uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, gdzie 28 maja 1976 otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1976-1983 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W roku akademickim 1979-1980 przebywał na stażu pracy w gospodarstwie rolnym przy Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Pracę magisterską: Z dziejów gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 1935-1980 obronił na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1982 roku.

Święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 z rąk bpa Herberta Bednorza w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Pracował jako wikariusz i katecheta w Bielsku-Białej w parafiach: Trójcy Świętej (1983-1985) i św. Maksymiliana Kolbe (1985-1987). Następne parafie jego wikariuszowskiej posługi to: św. Marii Magdaleny w Chorzowie (1983-1984), Opatrzności Bożej w Zawodziu (1984-1985), Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie (1993-1995), Krzyża Świętego w Czułowie (1995-1997) i św. Józefa Robotnika w Józefowcu (1997-2001).

W latach 1983-1987 studiował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (punkt konsultacyjny w Katowicach), uzyskując 18 maja 1987 dyplom magistra teologii w zakresie teologii praktycznej, po przedstawieniu pracy na temat: Szkoły mieszczące się w budynku Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i ich rozwój w latach 1935-1980. Następnie w latach 1987-1993 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracę doktorską pt. Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej obronił w Lublinie 13 listopada 1997. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński. Na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Duchowieństwo "postępowe" w państwie totalitarnym na przykładzie Wojewódzkiego Koła Księży "Caritas" w Katowicach 8 grudnia 2014 otrzymał stopień doktora habilitowanego.

Od 1 października 2001 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zasiadał w Senacie UŚ w kadencji 2001-2005.

Jest diecezjalnym duszpasterzem bibliotekarzy (od 1999), członkiem Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej s. Marii Dulcissimy Hoffmann SMI, a także sekretarzem Komisji ds. Duchowieństwa II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

18 października 2013 został uhonorowany "Gorzycką Perłą", nagrodą przyznawaną przez gminę Gorzyce za wybitne zasługi.

Patrz:

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. dr. Henryka Olszara.