Olszar Emanuel

Z e-ncyklopedia

Olszar Emanuel (1948-2022)

Urodził się 28 lutego 1948 w Cieszynie jako najstarszy syn Józefa i Matyldy z domu Buchta. Rodzice utrzymywali się z pracy na roli i służyli pomocą w parafii. Małżeństwo Olszarów doczekało się jeszcze córki i pięciu synów. Został ochrzczony 14 marca 1948 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Sakrament bierzmowania otrzymał 20 czerwca 1957. Naukę rozpoczął w szkole podstawowej w Mnisztwie, a kontynuował w Szkole Podstawowej nr 9 im. Janusza Korczaka w Cieszynie. Był wzorowym uczniem. Po ukończeniu szkoły podstawowej, zgodnie z życzeniem rodziców, rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Cieszynie. Po ukończeniu pierwszej klasy technikum przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, które ukończył w 1966 roku. W parafii przez dziesięć lat był ministrantem i zastępcą kościelnego w kościele filialnym w Mnisztwie. Należał do harcerstwa. Swoje obowiązki wypełniał wzorowo. Katecheta, ks. Norbert Niemiec podkreślił, że był bardzo pilny, uważny, skromny i ciekawy, uczestniczył w dniach skupienia i często przystępował do Komunii św. Brał udział w pielgrzymkach do Piekar Śląskich, Kalwarii Zebrzydowskiej i Turzy Śląskiej. Należał do Międzyszkolnego Klubu Sportowego.

Myśl o kapłaństwie towarzyszyła mu od szkoły podstawowej. Po maturze zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Składając podanie o przyjęcie do seminarium napisał: „moim marzeniem teraz są studia teologii”. W roku akademickim 1970/1971 odbywał obowiązkową praktykę zawodową w PKS w Cieszynie jako kierowca samochodów ciężarowych. Święcenia diakonatu przyjął w Siemianowicach Śl. 29 czerwca 1972 z rąk bp. Herberta Bednorza. Jako diakon podczas wakacji posługiwał w Polskiej Misji Katolickiej w Nancy. Święceń kapłańskich 19 kwietnia 1973 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach udzielił mu również bp Herbert Bednorz.

Jako wikariusz pracował w parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Wełnowcu (1973-1975). W 1975 roku wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie przyjął niemieckie obywatelstwo. Pracował w parafiach Diecezji Augsburg. Wspierał materialnie budowę kościołów w diecezji katowickiej. Ufundował Ośrodek Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi w Brennej. W 1996 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. Ostatnie lata życia spędził w Domu św. Józefa w Katowicach.

Zmarł 30 lipca 2022 w 75. roku życia i 50. roku kapłaństwa. Msza święta żałobna została odprawiona w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jego pogrzeb odbył się 5 sierpnia 2022 w parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Cieszynie - Mnisztwie. Spoczął na cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

ks. Jakub Kania, Nekrolog.