Olszak Antoni

Z e-ncyklopedia

Olszak Antoni (1857-1940), proboszcz w Cieszynie

Urodził się 8 marca 1857 w Szonowie na Śląsku Czeskim. 5 lipca 1882 przyjął święcenia kapłańskie w Ołomuńcu. W latach 1882-1890 pracował jako wikary w Cieszynie. 1 stycznia 1891 został zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Wędryni, a 22 marca 1897 mianowany proboszczem w Strumieniu. Wybrany na dziekana dekanatu strumieńskiego, radcę okręgu szkolnego i wikariatu generalnego, następnie egzaminatora prosynodalnego, aktuariusza komisariatu cieszyńskiego, a po przyłączeniu Śląska Cieszyńskiego do diecezji katowickiej, administratora komisariatu i honorowego kanonika kapituły katedralnej.

Gdy w grudniu 1927 roku diecezję podzielono na cztery komisariaty, mianowano go komisarzem dla południowej części diecezji. 22 listopada 1928 został zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Cieszynie. Wybrany na dziekana cieszyńskiego. 1 października 1934 przeszedł na emeryturę. W tym samym roku, z okazji 52. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich oraz jubileuszu 30-lecia pracy na stanowisku dziekana, został mianowany dziekanem honorowym. Zmarł 11 października 1940.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Antoniego Olszaka; WD 1926, nr 9, s. 64; 1927, nr 11, s. 73; 1928, nr 12, s. 83; F. Maroń, Nekrolog, WD 1969, nr 11-12, s. 190; Myszor, Historia diecezji, s. 95, 318, 329.