Olszówka Teodor

Z e-ncyklopedia

Olszówka Teodor CM (1892-1934), uczestnik plebiscytu na Górnym Śląsku

Urodził się w Katowicach-Zawodziu w rodzinie Jana i Franciszki z d. Kania. Miał trzech braci: Jan - misjonarz w Brazylii, Tomasz był pijarem i Piotr - misjonarz w USA. W latach 1906-1910 uczęszczał do Małego Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. W roku 1910 wstąpił do Zgromadzenia, a dwa lata później złożył śluby. Po ukończeniu studiów w Instytucie Teologicznym na Stradomiu, w 1917 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Następnie był katechetą i wikariuszem w parafii św. Krzyża w Warszawie. W czasie plebiscytu na Śląsku wraz z innymi misjonarzami pochodzącymi ze Śląska przebywał na Górnym Śląsku. Później został skierowany do pracy duszpasterskiej w Odporyszowie. Był tam jednak tylko przez półtora roku. Na lata 1923-1932 przypada ożywiona działalność Olszówki na terenie Pabianic i Łodzi. Powołany został na rektora Małego Seminarium Biskupiego i wizytatora religii. Jest autorem modlitewnika Módl się i śpiewaj (Kraków 1927). W 1932 roku został skierowany do Lwowa z nominacją na prefekta Małego Seminarium Arcybiskupiego, a równocześnie kapelana Szpitala Powszechnego (1932-1934). Rząd Polski odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł we Lwowie na zawał serca 13 czerwca 1934. Pogrzebano go na Cmentarzu Łyczakowskim.

Bibliografia

A. Schletz, J. Dukała, Olszówka Teodor (biogram), [w:] Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce II-1 Biografie, red. J. Dukała, Kraków 2001, s. 360-361.