Oleksik Paweł Józef

Z e-ncyklopedia

Oleksik Paweł Józef, proboszcz w Bełku

Pochodził z Jaśkowic. Probostwo w Bełku objął w 1713 roku. Do 1719 roku mieszkała tu także jego matka. W Bełku ks. Oleksik założył księgi metrykalne. Zmarł w 1738 roku.

Bibliografia

H. Polak, Dzieje Bełku, Czerwionka-Leszczyny 2002, s. 125; L.Musioł, Parafia Bełk. Monografia historyczna, rkp. 1953, s. 133.