Oleksik Alojzy

Z e-ncyklopedia

Oleksik Alojzy (1936-2013), proboszcz w Jasienicy

Urodził się 22 maja 1936 w Kamieńskich Młynach w pow. lublinieckim. Jego rodzina przynależała do parafii św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy Śląskiej. Szkołę podstawową ukończył w 1950 w Kamienicy Śląskiej. W 1955 roku ukończył szkołę średnią – Niższe Seminarium Duchowne w Katowicach, po czym rozpoczął naukę w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961 z rąk bp. Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Pracę duszpasterską kontynuował w parafiach diecezji katowickiej: Podlesiu Śląskim, Orzegowie, Ochojcu, Rudzie Śląskiej, Katowicach-Piotrowicach. Przez 33 lata był proboszczem parafii św. Jerzego w Jasienicy (1978-2011). Prawie od nowa wybudował kościół parafialny i jego obejście. W czasach niesprzyjających inwestycjom doprowadził do wymiany dachu kościoła, jego otynkowania, wprawienia nowych witraży, wstawienia nowej instalacji grzewczej, oświetlenia, posadzki i całkowitej renowacji wystroju. Dzięki jego staraniom i trudowi wokół kościoła położona została kostka brukowa, nowe ogrodzenia oraz wybudowano dwa parkingi samochodowe. Doprowadził także do renowacji wszystkich przydrożnych krzyży na terenie parafii.

W 1997 roku został mianowany kanonikiem, w 2005 roku zwyciężył w plebiscycie na najlepszego proboszcza zdaniem czytelników „Dziennika Zachodniego”. W 2007 roku został mianowany przez gminę Jasienica do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina.

Był autorem książek: 700-lecie parafii św. Jerzego w Jasienicy (1987), Lubsza, ks. Brzoza i… (2002), Reflektorem przez… (2005), Silva Rerum – Pokłosie (2011). Był redaktorem pisma parafialnego Stary Dąb. Publikował również artykuły w lokalnej gazecie samorządowej, dbając o ocalenie od zapomnienia historii Małej Ojczyzny.

Po przejściu na emeryturę zamieszkał w parafialnym Domu św. Jerzego w Jasienicy. Zmarł 26 grudnia 2013. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Tadeusz Rakoczy przy udziale abp. Damiana Zimonia. Spoczął w Jasienicy.

Bibliografia

Opracowanie własne.