Olejnik Roman

Z e-ncyklopedia

Olejnik Roman OFM (1953-2016), imię zakonne Marcin, matematyk i logik

Urodził się 18 lipca 1953 w Częstochowie, jako drugi syn Bogdana i Zofii Olejników. Był absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1978), kierunek: matematyka, specjalność: matematyka teoretyczna. Następnie wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów. Pierwszą profesję zakonną złożył 29 sierpnia 1981, a profesję wieczystą 10 lutego 1985. Studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Panewnikach. Święcenia kapłańskie przyjął w panewnickiej bazylice oo. franciszkanów 26 marca 1986. O. Marcin Olejnik pracował w klasztorach: panewnickim (do końca 1987 roku), wieluńskim (1988-1989), w Rzymie (1989-1995), w Częstochowie (od 1995 roku). Stopień naukowy doktora filozofii nauk uzyskał w 1989 roku na Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej na podstawie pracy: Operacje metryczne u K. Ajdukiewicza pisanej pod kierunkiem ks. prof. Michała Hellera. W latach 1989-1996 pracował jako adiunkt na Uniwersytetach Laterańskim i Antonianum w Rzymie. Od 1996 roku był adiunktem na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. O. Olejnik był także wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Panewnikach. Był członkiem sekcji Podstawowych Problemów Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Był autorem ponad 70 publikacji z zakresu metrologii, dydaktyki logiki, podstaw informacji naukowej i filozofii nauki, w tym publikacji: O pomiarze (1998); Matematyczna teoria miary a metodologiczne analizy procedur pomiarowych (2011), a także ośmiu dzieł podręcznikowych z logiki, m.in. Rachunek zdań ; Logika formalna czyli wynikanie i wnioskowanie ; Ćwiczenia z logiki praktycznej: zbiór zdań dla studentów zarządzania i marketingu ; Logika praktyczna w zarysie . Prowadzone przez niego prace badawcze skupiały się głównie na zagadnieniach filozofii pomiaru, dydaktyce logiki i badaniu struktury naukowo-poznawczej dziedzin zarządzania. O. Olejnik prowadził także w latach 2013-2015 audycje w Radiu Jasna Góra na temat: Przez matematykę do wiary . Zmarł 7 listopada 2016 w Częstochowie. Msza św. pożegnalna, której przewodniczył biskup senior Antoni Długosz odbyła się w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 listopada 2016 w bazylice oo. franciszkanów w Panewnikach. Spoczął w kwaterze franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

Za: Tygodnik Katolicki "Niedziela", dostęp 12.11.2016.