Oleś Leon

Z e-ncyklopedia

Oleś Leon (1951-), proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Zawadzie

Urodził się 22 kwietnia 1951 w Rybniku. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął 23 marca 1978 z rąk bpa Herberta Bednorza. Jako wikariusz pełnił posługę kapłańską w parafiach: św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach, Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach, św. Jana Nepomucena w Bytomiu-Łagiewnikach Śląskich, NSPJ w Tychach-Paprocanach, Chrystusa Króla w Hołdunowie, MB Fatimskiej w Mysłowicach-Wesołej. W latach 1995-1998 był administratorem parafii Przemienienia Pańskiego w Zawadzie, po czym został jej proboszczem. Po 22. latach pracy w Zawadzie w 2017 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Dekanat Orzesze, R. Ratajczak, S. Zarzycka, Czerwionka-Leszczyny 2009, s. 75.