Oleś Joachim

Z e-ncyklopedia

Oleś Joachim (1958-), proboszcz w Łące i Kłokocinie

Oles joachim.jpg

Urodził się 9 stycznia 1958 w Jejkowicach. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 19 kwietnia 1984. Posługę wikariacką pełnił m.in. w parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (1987-1990). W latach 1993-2004 pozostawał prezesem Radia eM. W tym czasie pełnił też funkcję duszpasterza pracowników środków masowego przekazu. 20 kwietnia 2004 otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Mikołaja w Łące. Ponadto był wicedziekanem dekanatu Pszczyna. W latach 2014 - 2018 pozostawał na urzędzie proboszcza parafii św. Józefa w Kłokocinie.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 85 i 634; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 301; Katalog..., Katowice 2007, s. 516-517; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 396.