Olbrich Erhard

Z e-ncyklopedia

Olbrich Erhard (1939-2009)

Urodził się 31 października 1939 w Karłubcu (na terenie ówczesnej parafii Otmęt) w wielodzietnej rodzinie Jana i Klary z domu Stiera. Jego dzieciństwo i młodość związane były z ziemią gogolińską. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w pobliskiej Malni (1946–1953) kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie (matura w 1957 roku). Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1962 w opolskiej prokatedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z rąk bpa Franciszka Jopa. Był wikariuszem w Opolu – par. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (1962–1967), Zabrzu – par. św. Anny (1967–1968), Bytomiu-Karbiu – par. Dobrego Pasterza (1968–1972) oraz Zabrzu – par. św. Andrzeja (1972–1976). W tej ostatniej parafii pozostał jeszcze przez 2 lata jako proboszcz. Od 1978 roku pracował w Biskupim Sądzie Duchownym w Opolu w charakterze notariusza i audytora. Jednocześnie pełnił posługę kapelana w domu opieki i kościele św. Aleksego w Opolu. W 1994 roku został odznaczony tytułem dziekana honorowego, a w 2004 roku – radcy duchownego. Zmarł po krótkiej chorobie 7 listopada 2009. Pogrzeb odbył się w kościele Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie. Uczestniczyli w nim bp Gerard Kusz i bp Paweł Stobrawa.

Bibliografia

P. Kuc, Śp. ks. Erhard Olbrich, "Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej" 64 (2009), nr 11, s. 604-606.