Ohl Hugo

Z e-ncyklopedia

Ohl Hugo (Hugon) (1846-1905)

Ohl Hugon.jpg

Urodził się 30 listopada 1846 w Boronowie. Był synem kierownika gimnazjum w Gliwicach. W latach 1867 - 1871 odbył studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1871 we Wrocławiu z rąk bpa Heinricha Förstera. Z dniem 5 października 1871 otrzymał dekret wikariusza w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie. Odtąd całe jego kapłańskie życie związane było z pszczyńską parafią. Gdy w 1879 roku zmarł ks. kanonik Ernest Kosmeli, został mianowany administratorem. Dopiero 14 lipca 1886 został zatwierdzony jako proboszcz. Zabiegał o rozbudowę kościoła pw. Wszystkich Świętych. Zadbał o jego wymalowanie oraz zakupił nowe witraże. Był inicjatorem powstania nowego cmentarza, który został poświęcony 1 listopada 1893. W jego centralnym punkcie ufundował figurę Męki Pańskiej. Jego staraniem wyremontowano kościół pw. św. Jadwigi. Zmarł 17 lutego 1905 w Pszczynie. Spoczął na pszczyńskim cmentarzu Wszystkich Świętych.

Bibliografia

J. Koserczyk, Kronika Parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie, Pszczyna 2008, s. 176-189; L. Musioł, Pszczyna, Monografja historyczna, Katowice 1936, s. 340.