Ogierman Walerian

Z e-ncyklopedia

Ogierman Walerian (1950-2018), proboszcz w Bieruniu Starym

Ogierman-Walerian1969.jpg

Urodził się 4 września 1950 w Rybniku w rodzinie Nikodema i Pelagii z d. Musioł. W latach 1957 – 1964 uczęszczał do szkoły podstawowej w Boguszowicach, następnie uczył się w Liceum w Rybniku, gdzie w 1968 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W czasie studiów odbył staż pracy w kopalni Jankowice. Pracę magisterską nt.: Ks. Zdzisław Belon – szkic biograficzny napisał na seminarium naukowym z historii Kościoła pod kierunkiem dr. Alojzego Targa. 27 marca 1975 katowickiej katedrze Chrystusa Króla przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza. Został mianowany wikarym w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie (1975 - 1980; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), wikarym w parafii w Górkach Wielkich (1980; obecnie diecezja bielsko-żywiecka); w tym samym roku mianowany kapelanem szpitali klinicznych w Katowicach (do 1989 roku). W tym czasie został mianowany diecezjalnym duszpasterzem chorych i służby zdrowia (1982) oraz spowiednikiem alumnów w WSD w Katowicach (1988).

29 października 1989 został ustanowiony proboszczem parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym. Tam przeprowadził renowację wnętrza kościoła parafialnego, generalny remont probostwa, wybudował salki, odnowił organy. W dekanacie bieruńskim pełnił funkcję dziekana (od 2008 roku). Od 28 lipca 2013 był na emeryturze. Zmarł 10 sierpnia 2018 w Katowicach. Pogrzeb odbył się w Bieruniu Starym 14 sierpnia 2018 i tam też spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

Bieruń. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek i J. Myszor, Bieruń 2007, s. 252 - 253; Schematyzm Archidiecezji Katowickiej 1993.