Ochwał Bogusław

Z e-ncyklopedia

Ochwał Bogusław (1928-1997), proboszcz w Józefowcu

Urodził się 24 sierpnia 1928 w Mysłowicach. Rodzicami jego byli Wilhelm i Rozalia z d. Linke. Po ukończeniu 8 klas szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1943-1945 do Szkoły Handlowej w Katowicach. Potem kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Po zdaniu w 1949 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył uzyskaniem tytułu magistra teologii. Święceń kapłańskich udzielił mu 29 czerwca 1954 w kościele parafialnym w Piekarach Śląskich bp częstochowski Z. Goliński.

Po zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii został mianowany wikariuszem w Katowicach-Ochojcu (1954-1955). Potem był krótko wikariuszem w Brzęczkowicach i w Kostuchnie, a następnie w Brzezince - będąc równocześnie katechetą w Szkole Górniczej w Wesołej (od 1956 roku). Od 1958 roku był wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Lublińcu i katechetą w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym. W 1961 roku został posłany, jako wikariusz do Olszyny, z poleceniem duszpasterzowania przy kościele filialnym w Herbach Śląskich. Postarał się o wybudowanie w Herbach probostwa. Od 1969 roku, aż do przejścia w 1994 roku na emeryturę, był proboszczem w Katowicach-Józefowcu. Tam wybudował probostwo i dom katechetyczny. Jako emeryt kontynuował pracę duszpasterską w parafii Gernsheim w diecezji mogunckiej w Niemczech. Zmarł nagle 16 grudnia 1997 w Gernsheim. 23 grudnia spoczął na cmentarzu parafialnym w Józefowcu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Bogusława Ochwała; Schematyzm 1970-1995, s. 747, 267; GN 1998, nr 1, s. 14; Grajewski, Wygnanie, s. 189.