Ochmanowicz Arnold

Z e-ncyklopedia

Ochmanowicz Arnold (1932-2015), proboszcz w Łagiewnikach Wielkich

Urodził się 7 lutego 1932 w Świętochłowicach w rodzinie Józefa i Elfrydy (z d. Grobert) Ochmanowiczów. Ojciec pracował w prywatnym przedsiębiorstwie jako murarz. W 1940 roku rozpoczął edukację w niemieckiej szkole powszechnej w Świętochłowicach. W 1944 roku został ministrantem, a rok później wstąpił do Krucjaty Eucharystycznej. Po zakończeniu okupacji kontynuował edukację na poziomie szkoły podstawowej, którą ukończył w 1947 roku i w Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach, gdzie w 1951 roku przystąpił do egzaminów maturalnych. Wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Wykładów z filozofii i teologii słuchał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i od 1954 roku w związku z zamknięciem przez władze państwowe wydziału - w seminarium, w ramach studium domesticum.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w Katowicach. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Marii Magdaleny w Cieszynie (1956-1959; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Marii Magdaleny w Chorzowie (1959-1963), św. Józefa w Rudzie Śląskiej (1963-1964) i św. Józefa w Załężu (1964-1971). W okresie posługi wikariuszowskiej w Załężu pełnił funkcję kapelana w tamtejszym szpitalu dla dzieci. W 1965 roku kontynuował studia na kursie licencjackim na Wydziale Historycznym w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. Pracę licencjacką zatytułowaną Wczesna komunia święta i jej uwarunkowania ze strony współpracy rodziców. Studium na podstawie wywiadów z parafii Katowice Załęże, napisał pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Macharskiego i obronił 28 listopada 1968. 12 marca 1969 zdał egzamin magisterski z teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na tymże uniwersytecie od 1969 roku kontynuował zaocznie studia z pedagogiki katolickiej pod kierunkiem prof. Stefana Kunowskiego, uwieńczone doktoratem (1976). 22 marca 1971 został mianowany kuratusem lokalii św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich. Ks. Ochmanowicz razem z wiernymi sukcesywnie doprowadził dzieło budowy kościoła do końca, patronując pracom adaptacji wnętrza wg projektu dra Mieczysława Króla i Jerzego Egona Kwiatkowskiego. 10 stycznia 1978 został ustanowiony proboszczem w łagiewnickiej parafii. Pracował w niej aż przejścia na emeryturę 1 września 2001.

Uhonorowano go tytułem dziekana honorowego. Jako emeryt zamieszkał na terenie parafii św. Antoniego z Padwy w Chorzowie. W ostatnich latach życia poważnie chorował. Do samego końca opiekowała się nim jego siostra. Ostatnie dni życia przeżył w Domu Kapłana w Wiśniczach, gdzie zmarł 29 stycznia 2015. Ceremonie pogrzebowe odbyły się w Łagiewnikach Wielkich. Ceremoniom pogrzebowym 3 lutego 2015 przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec. Dawnego proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela żegnało wiele delegacji i dawni parafianie. Spoczął na pobliskim cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

RDK 1970; KDK 1981, 1986; Schematyzm 1993; P. Górecki, Śp. ks. dr Arnold Ochmanowicz (1932–2015), WDG 2015, nr 1, s. 116-118.