Obuchowicz Andrzej

Z e-ncyklopedia

Obuchowicz Andrzej (1952-2019)

Urodził się w 1952 roku. W 1977 roku ukończył Instytut Wychowania Muzycznego i Plastycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Na co dzień był zatrudniony jako terapeuta w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku, był także twórcą obrazów sztalugowych. W 1982 roku powierzono mu realizację wystroju wnętrza kaplicy szpitalnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajdującej się na terenie szpitala, w którym pracował. Oprócz kolorystyki wnętrza, wykonał obrazy przedstawiające Najświętsze Serce Pana Jezusa i Zwiastowanie oraz cykl Drogi Krzyżowej. Zmarł w listopadzie 2019 roku.

Bibliografia

L. Makówka, Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba, Katowice 2008, s. 261-263.