Obracaj Bernard

Z e-ncyklopedia

Obracaj Bernard OFM (1944-2002), imię zakonne Fidelis

Urodził się 21 lutego 1944 w Katowicach-Ligocie w rodzinie Ernesta i Marii z d. Niewiadomska. W latach 1951-1958 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Katowicach-Ligocie. Następnie wstąpił do Kolegium Franciszkanów (szkoła średnia) w Rybniku, gdzie uczył się w latach 1958-1962. Egzamin dojrzałości przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ówczesnego prowincjała o. Teofila Zawieję zdał w 1962 roku. 2 września 1962 wstąpił do nowicjatu w Osiecznej. Pierwszą profesję złożył w Osiecznej 3 września 1963 na ręce prowincjała o. Teofila Zawieji. Profesję wieczystą złożył 8 grudnia 1966 w Panewnikach. W latach 1963-1970 był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Panewnikach (filozofia w Opolu 1963-1965, teologia w Panewnikach 1965-1969). W Rybniku z rąk bp. Herberta Bednorza przyjął 18 czerwca 1969 święcenia kapłańskie. Po święceniach, przebywając w klasztorze w Panewnikach, brał udział w jednorocznym tzw. kursie pastoralnym. W roku 1970 został skierowany do klasztoru w Wejherowie, gdzie przebywał jako stacjonariusz. W latach 1971-1974 przebywał w klasztorze w Pakości w charakterze misjonarza ludowego. Od 1974 do 1977 roku podejmował obowiązki spowiednika i kaznodziei w klasztorze poznańskim. W 1977 roku skierowano go do klasztoru we Wschowie - misjonarz i rekolekcjonista - gdzie przebywał do 1980 roku. W tym roku przyjął urząd gwardiana klasztoru w Miejskiej Górce, który to urząd pełnił do 1983 roku. W latach 1983-1986 mieszkał w klasztorze w Poznaniu jako misjonarz ludowy i rekolekcjonista. W latach 1986-1997 roku przebywał w Trypolisie (Libia) w charakterze duszpasterza Polaków. Po powrocie do kraju mieszkał w klasztorze w Górkach Wielkich aż do swojej śmierci. W 1998 roku otrzymał obediencję na spowiednika, a w 2001 roku przyjął urząd gwardiana klasztoru w Górkach Wielkich. Zmarł 28 października 2002 w szpitalu w Cieszynie. Jego pogrzeb odbył się w panewnickiej Bazylice OO. Franciszkanów. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył bp Gerard Bernacki. O. Fidelis spoczął w kwaterze franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

[1] (dostęp: 5.08.2016).