Ożana Robert

Z e-ncyklopedia

Ożana Robert (1883-1930)

Urodził się 5 czerwca 1883 w Rychwałdzie w rodzinie robotnika Jana. Po ukończeniu szkoły elementarnej uczył się w niemieckim gimnazjum w Cieszynie, gdzie w 1903 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Widnawie i rozpoczął tam studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 23 lipca 1907 w Widnawie.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Dobrego Pasterza w Istebnej (1 sierpnia 1907), św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie, św. Katarzyny w Czechowicach (1 sierpnia 1914), MB Śnieżnej w Zarzeczu, św. Jana Chrzciciela w Rudzicy (1 grudnia 1918) i NMP Wspomożenia Wiernych w Dziedzicach (1 sierpnia 1913).

Podczas I wojny światowej pełnił funkcję kapelana wojskowego. Po zakończeniu działań wojennych zaczął poważnie chorować. Zamieszkał wtedy u oo. bonifratrów w Cieszynie i pełnił funkcję kapelana w szpitalu ss. elżbietanek. Następnie przebywał krótko w Tarnowskich Górach. W 1929 roku zamieszkał jako komorant u oo. bonifratrów w Bogucicach. Zmarł 2 maja 1930.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Roberta Ożany; Schematismus 1909-1919; WD 1927, nr 7-8, s. 50; Nekrolog, WD 1930, nr 5, s. 78.