Nycz Antoni

Z e-ncyklopedia

Nycz (Nytz) Antoni (1828-1908), proboszcz w Goczałkowicach Zdroju

Urodził się 17 stycznia 1828 w Dąbrówce Małej. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1855. Jako prebendarz posługiwał w parafii św. Wojciecha w Mikołowie. W 1867 roku został administratorem parafii w Goczałkowicach. 19 stycznia 1870 otrzymał nominację na proboszcza tej parafii.

Duszpasterz wrażliwy na cierpienie i potrzeby bliźniego. W okresie klęski nieurodzaju i głodu na Górnym Śląsku pod koniec lat siedemdziesiątych XIX wieku był współorganizatorem akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących. Postarał się o właściwy zapis własności kościelnej Goczałkowic w księgach wieczystych, troszczył się o budowę kaplicy w Goczałkowicach Zdroju i przewłaszczył parcelę pod kaplicę na kościół, wyremontował gruntownie kaplicę św. Anny (1882 rok), doprowadził do jej poświęcenia 12 lipca 1883. Był założycielem pierwszej parafialnej biblioteki gromadzącej i oferującej parafianom zarówno książki, jak i prasę. Od 22 marca 1904 korzystał z otrzymanego zezwolenia na binację, aby odprawiać Msze św. również dla kuracjuszy w kaplicy zdrojowej. Zmarł 24 czerwca 1908 w 80. roku życia. Pochowany został przy kościele w Goczałkowicach.

Bibliografa

Materiały własne autora.