Nocoń Stanisław

Z e-ncyklopedia

Nocoń Stanisław (1955-), proboszcz w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich

Nocon Stanislaw.jpg

Urodził się 2 lutego 1955 w Bielszowicach w rodzinie Pawła i Anieli z d. Swoboda. Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 kwietnia 1981 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza. Po święceniach posługiwał jako wikary w parafii św. Jadwigi w Chorzowie i w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach. Następnie przez sześć lat był misjonarzem diecezjalnym. 1 czerwca 1996 został mianowany proboszczem w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. 3 czerwca 2022 z rąk abpa Wiktora Skworca otrzymał dekret zwalniający go z funkcji proboszcza z dniem 31 lipca 2022 w związku z przejściem na emeryturę.

Bibliografia

A. Halor, Kościół Krzyża Świętego w Siemianowicach, Siemianowice 2006, s. 69; [1] (dostęp: 3.06.2022)