Nagy Augustyn

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nagy Augustyn SCJ (1934-1994), misjonarz w Indonezji, katecheta

Urodził się 22 lipca 1934 w Bieruniu Nowym, w rodzinie robotnika Wojciecha i Marty Nagych. W 1948 roku po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach. W 1950 roku wstąpił do zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie. Tam też ukończył szkołę średnią. W 1952 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 3 września 1957 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Eugeniusza Baziaka. Mszę prymicyjną odprawił w swej rodzinnej parafii, podczas której kazanie wygłosił ks. Franciszek Nagy. Następnie podjął pracę jako katecheta dzieci i młodzieży w sercańskich parafiach w Stadnikach oraz Krakowie.

W 1963 roku został skierowany na studia specjalistyczne do Warszawy. Po ich ukończeniu kontynuował pracę katechety przy kościele Sióstr Benedyktynek w Staniątkach. W 1967 roku podjął pracę misyjną i wyjechał do Indonezji, do miejscowości Palembang na wyspie Sumatra. Wskutek choroby zmuszony był do opuszczenia placówki misyjnej i powrotu do Europy. Przez pewien czas pracował w Wiedniu jako opiekun ludzi opuszczonych i starszych oraz chorych, zajmował się również działalnością charytatywną.

W 1972 roku powrócił do Polski, gdzie pracował jako katecheta. W całym kraju głosił misje i rekolekcje parafialne, szczególnie tzw. rekolekcje „intronizacyjne” Serca Bożego w rodzinach. Po przejściu na emeryturę w 1979 roku, został spowiednikiem w parafii Kraków-Płaszów. Zmarł 22 lipca 1994 w Krakowie i tam został pochowany.

Bibliografia

Na naszej ziemi. Z życia nowobieruńskiej wspólnoty parafialnej, red. Z. Zając, Bieruń 1997, s. 104-105.