Nagi-Drobina Wincenty

Z e-ncyklopedia

Nagi-Drobina Wincenty (1915-1988)

NagiWincenty11.jpg.jpg

Urodził się 26 kwietnia 1915 w Wyrach w rodzinie Pawła i Marii z d. Szafron. Jego starszy brat Konstanty OFM, imię zakonne Placyd był także kapłanem. Do szkoły powszechnej uczęszczał w miejscowości urodzenia, a następnie do gimnazjum w Mikołowie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 grudnia 1939.

Po święceniach został powołany na wikarego w parafiach: Piotrowice, Bogucice i Woszczyce. 19 maja 1943 został wcielony do Wehrmachtu. Przeszkolenie rekruckie odbył w garnizonie w Lublińcu. W listopadzie t.r. został wysłany do okupowanej Francji i tam w charakterze sanitariusza służył najpierw w Bretanii, a potem w Normandii, gdzie po inwazji aliantów dostał się do niewoli amerykańskiej (17 czerwca 1944). Z obozu amerykańskiego w Normandii przewieziono go do przejściowego obozu brytyjskiego w Woodside, koło Edynburga, a następnie, 13 lipca 1944, do obozu polskiego w Polkommet, koło Witburn, w Szkocji. W Szkocji został zamianowany kapelanem kompanii sztabowej Dowództwa I Korpusu (1 sierpnia 1944). Pracował potem w Domu Uzdrowieńców w Peebles, a później w Centrum Wyszkolenia w Inverary. Został zdemobilizowany w Inverary 9 września 1948.

Po srebrnym jubileuszu kapłaństwa Prymas Polski, kard. S. Wyszyński, w uznaniu zasług nadał mu przywilej rokiety i mantoletu kanonickiego, a później papież Paweł VI mianował go prałatem. W zimie 1968-69 roku, gdy ciężko zachorował ks. inf. L. Bombas, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji prosił o zwolnienie z obowiązków Rektora — jego następcą został mianowany proboszcz z Falkirku - ks. Wincenty Nagi-Drobina. Po śmierci ks. inf. Bombasa duszpasterzem w Edynburgu został mianowany ks. B. Szuberlak, a ks. Wincenty Nagi-Drobina, jako Rektor PMK w Szkocji, pozostał w Falkirk. Tam nabył dom parafialny, wybudował salkę, urządził klub parafialny i zorganizował duszpasterstwo we Falkirk, w Perth, w Alloa i w okolicy. Dzięki jego staraniom postawiono ołtarz - wotum Polaków w Szkocji, w sanktuarium Matki Bożej w Carfin, niedaleko Glasgow. Wotum to poświęcił kard. Władysław Rubin 28 sierpnia 1983. Zmarł w Carfin 13 maja 1988. Pogrzeb odbył się 21 maja 1988 na działce polskiej cmentarza miejskiego Camelon Cemetery w Falkirk.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wincentego Nagi-Drobiną; Schematyzm (1955-1986); Nekrolog, WD 1988, nr 5, s. 172-173; H. Kowalczyk, Nagi Wincenty (hasło), [w:] Słownik biograficzny, s. 291; Musialik W., Nagi-Drobina Wincenty (hasło), [w:] Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej, s. 196; Myszor, Historia diecezji, s. 330, 494; Wojskowa służba, s. 131; Żaryn, Kościół w Polsce, s. 218.