Musialik Wincenty

Z e-ncyklopedia

Musialik (Muschalik) Wincenty (1859-1923)

Musialik Wincenty.jpg

Urodził się 30 marca 1859 w Bytomiu w rodzinie Jana i Marii z d. Koschmider (Kośmider). Był przez cztery lata uczniem gimnazjum bytomskiego, następnie gimnazjum w Raciborzu (do 23 września 1881). W latach 1881-1896 studiował teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po roku pobytu w alumnacie przyjął święcenia kapłańskie 17 lipca 1887. Jego pierwszą placówką były Gołuszowice k. Głubczyc. W 1891 roku został skierowany do Rudawy (Rudelsdorf) w powiecie sycowskim, gdzie jako administrator opiekował się jednocześnie sąsiednimi parafiami: Szczodrów (Schollendorf) i Międzybórz (Neumittelwalde). 17 stycznia 1894 został zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Rudawie.

Po śmierci ks. Ronczki otrzymał parafię w Lipinach (6 listopada 1901). W trudnej lipińskiej parafii jego głównym zajęciem duszpasterskim było zapewnienie wystarczającego miejsca w kościele ze względu na przyrost ludności. Jego dziełem w Lipinach jest powiększenie kościoła i założenie nowego cmentarza oraz nabycie dzwonów. Za jego staraniem powstał interesujący architektonicznie kościół w Chropaczowie, którego budowę rozpoczęto w 1911 roku według planów katowickiego architekta Maxa Giemzy. W parafii patronował działalności wielu organizacji, w tym Stowarzyszeniu Czeladników, Stowarzyszeniu św. Cecylii (założone w 1902 roku), polskim grupom Towarzystwa św. Alojzego oraz stowarzyszeniom robotniczym św. Józefa.

Znający go osobiście ks. Szramek pisze, że ks. Musialik był człowiekiem łagodnego usposobienia i odznaczał się wielką gościnnością. Parafia była trudna, politycznie podzielona, a ludzie chętniej słuchali haseł socjalistycznych. W 1922 roku w okresie wrzenia poplebiscytowego zmuszony został do zrzeczenia się parafii skąd odszedł na emeryturę. Zmarł po krótkiej chorobie w szpitalu w Piaśnikach 15 lipca 1923. Został pochowany w Kaplicy Różańcowej kościoła parafialnego w Lipinach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wincentego Musialika; [Szramek E.], RAA 1923, nr 32, s. 32; [Nekrolog], GN 1923, nr 1 z 9 IX, s. 8; Schematismus (1891-1897); Knossalla, Das Dekanat Beuthen, s. 505; H. Moecke, Chronik der Industriegemeinde Lipine O/S Kreis Kattowitz bis zum Jahre 1941 einschliesslich, Oppeln [1941]; J. Myszor, Duchowieństwo rzymskokatolickie w parafiach: Lipiny, Zgoda i Świętochłowice w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Rocznik Świętochłowicki, t. 2, pod red. J. Myszora, Świętochłowice 2000, s. 81 i nn.; Olszar, Duchowieństwo, s. 193.