Michla Edward

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Michla Edward (1909-1944)

Urodził się 15 września 1909 w Hajdukach Wielkich w rodzinie hutnika Józefa i Anny z d. Starzec. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w Państwowym Gimnazjum w Królewskiej Hucie. W 1926 roku przerwał naukę i wstąpił do Zgromadzenia Ojców Nazaretanów we Włoszech. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 14 marca 1932 w Rzymie z rąk abpa Józefa Palicy. Po święceniach był nauczycielem filozofii i języków obcych w gimnazjum w Santander w Hiszpanii. W 1935 roku papież Pius XI rozwiązał Zgromadzenie Ojców Nazaretanów i pozwolił dotychczasowym jego członkom na przejście albo do innego zakonu, albo do kleru diecezjalnego. Wybrał drugą możliwość, powrócił do Polski i rozpoczął starania o przyjęcie do diecezji katowickiej. Przez pewien czas pomagał w duszpasterzom w parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach . Następnie przez dwa lata przebywał w Austrii. Po powrocie jako wikariusz pracował w parafiach: Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej, NSPJ w Czerwionce, św. Michała Archanioła w Michałkowicach, NSPJ w Koszęcinie, św. Józefa w Załężu i NSPJ w Nakle Śląskim. Zmarł nagle 9 sierpnia 1944 w Mikołowie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Chorzowie-Batorym.

Bibliografia

F. Maroń, Nekrolog, WD 1971, nr 1-3, s. 48-49; Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego, t. 2, Kapłani wyświęceni w latach 1923-1939 (do wybuchu II wojny światowej), zebrał i opr. E. Nalepa, Katowice 1999, s. 128-129.