Michalik Jan

Z e-ncyklopedia

Michalik Jan (1907-1969), proboszcz w Szerokiej

Urodził się 16 maja 1907 w Dąbrówce Małej w rodzinie Franciszka i Pauliny z d. Osypka. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w latach 1919-1928 uczył się w gimnazjum w Mysłowicach. W 1928 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Jerzego w Rydułtowach (1933-1937) i Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli (1937-1940). W 1940 roku został mianowany substytutem w parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie. W 1945 roku mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach (od 25 maja 1945) i Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach (1945-1948). Mianowany administratorem (6 października 1948), a następnie proboszczem (23 lipca 1957) w Szerokiej. W 1965 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 10 lipca 1969 w szpitalu w Żorach. Spoczął na cmentarzu przykościelnym w Szerokiej.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Michalika; Nekrolog, GN 1969, nr 33, s. 199; Schematyzm 1947-1958; H. L, Białeccy, Tyś kapłanem na wieki. Księża Szeroczanie, Jastrzębie Zdrój-Szeroka 2011, s. 102-104.