Libera Piotr

Z e-ncyklopedia

Libera Piotr (1951-), biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, biskup płocki

Urodził się 20 marca 1951 w Katowicach. Od 1969 roku był alumnem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1970-1972 odbywał służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach; ma stopień kapitana WP. 15 kwietnia 1976 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza. W latach 1976-1979 pełnił obowiązki wikariusza w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był wychowawcą w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a następnie w Katowicach. Odbył studia specjalistyczne w zakresie filologii klasycznej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (1980-1986). Od 1989 roku pełnił funkcję sekretarza nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowalczyka.

23 listopada 1996 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Konsekrowany 6 stycznia 1997 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie przez Jana Pawła II. W 1998 roku zastąpił bpa Tadeusza Pieronka na stanowisku sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. W 2003 roku został wybrany na drugą kadencję na tym urzędzie. W tym czasie dał się poznać jako przeciwnik zbytniego angażowania się Kościoła w politykę. W 2006 roku był głównym odpowiedzialnym ze strony kościelnej za przygotowanie pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski. Jednocześnie w trakcie wizyty pełnił funkcję lektora, który odczytywał po polsku teksty papieskich przemówień i homilii. 2 maja 2007 papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezji płockiej. 27 maja 2007 biskup Libera pożegnał się z archidiecezją katowicką podczas mszy w sanktuarium w Piekarach Śląskich.

Kanoniczne przejęcie diecezji płockiej przez nowego ordynariusza oraz jego uroczysty ingres do katedry Wniebowzięcia NMP odbyły się 31 maja 2007. W uroczystej mszy św. wzięło udział ok. 50 biskupów, w tym prymas Polski kard. Józef Glemp i prymas Czech kard. Miloslav Vlk, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacje ze Śląska oraz kilka tysięcy wiernych diecezji. 16 czerwca 2007 złożył rezygnację z urzędu sekretarza generalnego KEP, gdyż ta funkcja zwyczajowo przynależy biskupom pomocniczym. Jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej oraz Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych.

W 2019 roku papież Franciszek zaakceptował jego prośbę, aby okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 spędził poza diecezją płocką na modlitwie i odpoczynku, w pustelni ojców kamedułów na Bielanach w Krakowie.

Po 15 latach pracy biskupiej, papież Franciszek przyjął rezygnację - ze względów zdrowotnych - bpa Piotra Libery z urzędu biskupa płockiego.

Bibliografia

D. Zimoń, Słowo w Radiu Watykańskim z okazji konsekracji biskupa Piotra Libery, WA 1997, nr 1, s. 13; D. Zimoń, Zaproszenie na inaugurację posługi biskupa Piotra Libery, WA 1997, nr 1, s. 17-18; D. Zimoń, Słowo powitania na Mszy św. na rozpoczęcie posługi księdza biskupa Piotra Libery, WA 1997, nr 1, s. 18-19; J. Kowalczyk, Słowo na zakończenie Mszy św. na rozpoczęcie posługi biskupa Piotra Libery, WA 1997, nr 1, s. 23-24; Biskup Piotr Libera - nota biograficzna, WA 1997, nr 1, s. 25; D. Zimoń, Komunikat o mianowaniu bpa Piotra Libery biskupem płockim, WA 2007, nr 5, s. 259; R. Kempny, Powierzam księdza biskupa Matce Piekarskiej!, GN 1997, nr 3, (dodatek katowicki), s. 13; [1], (dostęp 25.07.2019); Gość Niedzielny, nr 23 rok XCIX, 12 czerwca 2022, s. 6.