Legerski Stanisław

Z e-ncyklopedia

Legerski (Legierski) Stanisław Hugo SAC (1906-1942), brat, żołnierz Wojska Polskiego

Legerski.jpg

Urodził się 1 kwietnia 1906 w Ustroniu w rodzinie Franciszka i Marii z d. Huzar. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstąpił 21 października 1931; obłóczyny 19 marca 1932 w Sucharach, z rąk ks. Wiktora Krakora. Wieczystą profesję złożył w 1937 roku. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w Wadowicach, a następnie został przeniesiony do Ołtarzewa. Wśród współbraci pallotyńskich istniało przekonanie, że stracił życie w czasie ostatniej wojny. Do 2013 roku nie było wiadomo, kiedy, gdzie i czy w ogóle zginął. To było też przyczyną umieszczania go w powojennych katalogach polskiej prowincji wśród żyjących wraz z adnotacją: "nieobecny w prowincji z innych przyczyn". Faktycznie trafił do łagru sowieckiego, a następnie po amnestii został żołnierzem Armii Andersa. Zmarł 4 kwietnia 1942 w Czokpaku, w południowym Kazachstanie, pochowany na Cmentarzu obozowym w Czokpak, grób 28c.

Bibliografia

Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939–1946, Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego, Londyn 1952, s. 112, tu data urodzenia 1 IV 1904 (toż: [1]); Powołania z parafii, Parafia św. Klemensa w Ustroniu, [2]; S. Tylus, Leksykon polskich pallotynów 1915–2012, Ząbki–Poznań 2013, s. 317; (toż: K. Radzikowska, S. Tylus, Liber mortuorum. Księga Zmarłych Polskich Pallotynów i Pallotynek, Indeks zmarłych według daty śmierci, br. Stanisław Legerski (+1942), 10 V 2013, [3]).