Latusek Alojzy

Z e-ncyklopedia

Latusek Alojzy (1911-1966), proboszcz w Rogowie

Urodził się 29 listopada 1911 w Tychach w rodzinie kolejarza Pawła i Franciszki z d. Goj. Uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Pszczynie. 4 czerwca 1930 zdał egzamin dojrzałości. Po maturze razem ze swoim starszym bratem Pawłem, późniejszym biskupem pomocniczym we Wrocławiu, został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 30 czerwca 1935 przyjął święcenia kapłańskie.

W czasie wakacji pomagał w pracy duszpasterskiej w Rybnej i Rudzie Śląskiej-Wirku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1935-1938), św. Barbary w Chorzowie (1 września 1935), św. Józefa w Chorzowie (1938-1941), św. Marii Magdaleny w Radlinie (1941-1945).

16 maja 1945 został mianowany administratorem parafii w Rogowie, gdzie zajął się odbudową zniszczonego przez działania wojenne kościoła. Dwa lata później - 20 czerwca 1947 został ustanowiony proboszczem w Rogowie. 12 marca 1946 otrzymał nominację na referenta ds. spraw budowlanych w diecezji. 3 kwietnia 1957 został wybrany dziekanem dekanatu wodzisławskiego. Zmarł 22 stycznia 1966 po krótkiej chorobie w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Został pochowany na cmentarzu w Rogowie.

Był księdzem niezwykle pracowitym. Cechowała go gorliwość duszpasterska. W Radlinie, gdzie dzięki jego zaangażowaniu zmodernizowano kościół, sprowadzono z Frankfurtu nowe organy (pomimo czasu wojny).

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alojzego Latuska; Schematyzm 1936; Nekrolog, WD 1966, nr 7-8, s. 108; Nekrolog, GN 1966, nr 45, s. 268; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 163.