Kupny Józef

Z e-ncyklopedia

Kupny Józef (1956-), biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, arcybiskup metropolita wrocławski

KupnyJ1.jpg

Urodził się 23 lutego 1956 w Dąbrówce Wielkiej, w rodzinie Jana i Matyldy. W latach 1963 - 1971 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 24 w Chorzowie, a później, po zmianie miejsca zamieszkania, do Szkoły Podstawowej nr 27. Po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą naukę podjął w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Chorzowie. W 1975 roku, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, które wówczas miało swoją siedzibę w Krakowie. Kilka tygodni później został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służbę tę odbywał w latach 1975-1977 w Brzegu, w specjalnej jednostce dla kleryków. Po jej zakończeniu kontynuował studia teologiczne. 28 lutego 1982 przyjął święcenia diakonatu. Rok później, 31 marca 1983, z rąk bpa Herberta Bednorza przyjął święcenia kapłańskie w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po święceniach pracował przez trzy lata jako wikariusz w parafii na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Równocześnie studiował teologię na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studia te zakończył w 1986 roku. Jesienią 1986 roku rozpoczął studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych. Zakończył je w czerwcu 1990 roku, uzyskując tytuł magistra socjologii. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu katolickiej nauki społecznej. W 1992 roku został zatrudniony w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W czerwcu 1993 roku obronił pracę doktorską. Od października 1993 roku rozpoczął także wykłady w WŚSD w Katowicach z socjologii religii i socjologii parafii. Równocześnie wykładał katolicką naukę społeczną w Studium Teologicznym w Katowicach. Po dziewięciu latach pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, abp Damian Zimoń powołał go z dniem 1 sierpnia 2001 na stanowisko rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Od 2001 roku wykładał socjologię religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

W 2003 roku został obdarzony godnością kapelana Jego Świątobliwości. 21 grudnia 2005 ogłoszona została nominacja ks. Józefa Kupnego na biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej. Została mu przydzielona stolica tytularna Vanariona. Został konsekrowany w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 4 lutego 2006. Głównym konsekratorem był abp Damian Zimoń, a współkonsekratorami byli: bp Wiktor Skworc oraz bp Stefan Cichy. Liturgii przewodniczył oraz wygłosił homilię metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Jego zawołaniem biskupim są słowa: Chrystus nas umiłował. W 2011 roku został wybrany przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych. W październiku 2012 roku wszedł w skład Rady Stałej KEP. 18 maja 2013 papież Franciszek mianował bpa Kupnego arcybiskupem metropolitą wrocławskim. 16 czerwca 2013 odbył się ingres abp. Józefa Kupnego do archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. 29 czerwca 2013 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie przyjął paliusz metropolity z rąk papieża Franciszka. 14 marca 2024 został wybrany zastępcą przewodniczącego KEP na okres pięciu lat. W KEP pełni funkcje: delegata KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy i delegata ds. Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców, a także członka Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Bibliografia

D. Zimoń, Komunikat o mianowaniu ks. prałata Józefa Kupnego biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej, WA 2005, nr 12, s. 606; J. Kowalczyk, Pismo do ks. dr. Józefa Kupnego o nominacji biskupiej, WA 2006, nr 2, s. 93 - 94; J. Kowalczyk, Komunikat o nominacji biskupiej, WA 2006, nr 2, s. 94; S. Dziwisz, Homilia podczas święceń biskupich, WA 2006, nr 2, s. 96 - 100; D. Zimoń, Podziękowanie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za ustanowienie nowego biskupa pomocniczego, WA 2006, nr 2, s. 100; M. Łuczak, Trzeba mieć nadzieję. Nowy biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, GN 2006, nr 6, (dodatek katowicki), s. 12-13.