Kunze Franciszek

Z e-ncyklopedia

Kunze Franciszek (1867-1924), proboszcz w Siemianowicach Śląskich

Kunze Franciszek.jpg

Urodził się 10 sierpnia 1867 w Gross Mahlendorf (Malerzowice Wielkie) w powiecie niemodlińskim. Był synem kupca Michała i Magdaleny. Do szkoły ludowej uczęszczał w Surogoszczy, dokąd przeprowadził się razem z rodzicami. Następnie uczył się w gimnazjum w Opolu, Nysie, a w końcu w Prudniku, gdzie w 1887 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Już jako gimnazjalista należał do grona osób obdarzonych szczególnym talentem literackim. W latach 1887-1890 studiował we Wrocławiu teologię. W 1890 roku został powołany do wojska skąd po roku został przyjęty do wrocławskiego alumnatu. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1891 we Wrocławiu. Po święceniach pomagał krótko w duszpasterstwie w rodzinnej parafii w Surogoszczy. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: MB Bolesnej w Rybniku (1891-1894) i św. Bartłomieja w Głogówku (1894-1898). W styczniu 1898 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Floriana w Wysokiej w powiecie strzeleckim, gdzie wybudował nowy kościół.

8 czerwca 1909 otrzymał nominację na proboszcza w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach. Jego osobiste zainteresowania koncentrowały się wokół spraw społecznych. Już jako wikariusz w Głogówku angażował się w życie tamtejszego Towarzystwa Czeladników, a jako proboszcz siemianowicki sprawował pieczę nad towarzystwami robotniczymi. Był autorem dwóch książek w języku niemieckim. Pierwszej z dziedziny homiletyki, drugiej zatytułowanej Die Verwaltung der katholischen Pfarramts. Zmarł 9 września 1924 w Siemianowicach i tam został pochowany na Nowym Cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Franciszka Kunze; Schematyzm 1924; Schematismus 1910, s. 56; Z. Janeczek, Siemianowicki słownik biograficzny, Katowice 1996, s. 120; A. Halor, Kościół Krzyża Świętego w Siemianowicach. Monografia rocznicowa, Siemianowice 2006, s. 59-60.