Kracla Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kracla Józef (1955-), proboszcz w Lędzinach

Kracla Jozef.jpg

Urodził się 10 marca 1955 w Imielinie w rodzinie górniczej Stanisława i Marii z d. Gdak. W latach 1962-1970 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w rodzinnym Imielinie. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach (1970-1974). Tam w maju 1974 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i podjął tam studia filozoficzno-teologiczne. Ostatni rok studiów (1980-1981) odbył w Katowicach, w przeniesionym z Krakowa Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Studia ukończył uzyskując tytuł magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej na podstawie pracy Kult Matki Boskiej Częstochowskiej w śląskich pieśniach pielgrzymkowych, napisanej pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Romualda Raka. W 1986 roku w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie obronił drugą pracę magisterską Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku, napisaną pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Lucjana Baltera. W 2008 roku, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, uzyskał stopień licencjata teologii na podstawie pracy pt. Pieśni religijne ku czci śląskich świętych w XIX i na początku XX wieku, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Myszora.

16 kwietnia 1981 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza przyjął święcenia kapłańskie. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Michała Archanioła w Michałkowicach (1981-1984), Trójcy Przenajświętszej w Popielowie (1984-1987), Ducha Świętego w Chorzowie (1987-1990), św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bytomiu (1990-1993), św. Stanisława Kostki w Giszowcu (1993-1996), św. Wojciecha w Mikołowie (1996-1997). Od 1998 roku pełni funkcję dekanalnego duszpasterza trzeźwości w dekanacie Bieruń.

W latach 1997 - 2020 był proboszczem parafii św. Klemensa w Lędzinach. W 2020 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Opracowanie własne; [1] (dostęp: 2.07.2020)