Kozyra Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kozyra Józef (1947-), biblista

Kozyra jozef2.jpg

Urodził się 8 września 1947 w Piekarach Śl. w rodzinie Stanisława i Heleny z d. Hojka. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Piekarach Śl. (1961-1965). Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie (1965-1972), w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie (1967-1972). Tam zdobył licencjat kanoniczny z teologii biblijnej na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem o. prof. Augustyna Jankowskiego OSB: Aspekty teologiczne paruzji Chrystusa w 1 Kor 15. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1972 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza.

W 1973 roku podjął studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1973-1977) zakończone doktoratem z teologii nauk biblijnych na podstawie dysertacji: Kainotēs. Idea nowości w Nowym Testamencie pisanej najpierw pod kierunkiem ks. prof. Kazimierza Romaniuka, a dokończonej pod kierunkiem o. prof. Hugolina Langkammera OFM. Kontynuował studia specjalistyczne z biblistyki na Papieskim Instytucie Biblijnym „Biblicum” w Rzymie (1977-1978) oraz w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie (1978-1979). W 2001 roku zdobył stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej: Jezus Chrystus jako APXH. Protologia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostolskiej Nowego Testamentu w interpretacji rdzenia arch-.

Był także wikariuszem w Piekarach Śl. (1972), Jastrzębiu Zdroju (1972-1973) i Bielsku Białej (1979-1982), katechetą i duszpasterzem w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Rybniku oraz kapelanem sióstr (1982-1986).

Od 1986 roku jest kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej. Obecnie pełni funkcje cenzora książek religijnych i egzaminatora archidiecezjalnego. Był członkiem Rady Kapłańskiej (w latach 1987-2005).

W latach 1986-2001 był wykładowcą nauk biblijnych w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, w Diecezjalnym Studium Katechetycznym (1980-2000), w Eksternistycznym Studium Teologicznym Wydziału Teologicznego KUL w Katowicach (1986-2002), w Eksternistycznym Studium Wydziału Społecznej Nauki Kościoła KUL w Katowicach (1996-1998), w Studium Pastoralnym Wydziału Teologicznego ATK w Katowicach (1980-1986), w Papieskim Instytucie Teologicznym w Bielsku Białej (1992-2001). Był zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Śląskiego (od 2009) i kierownika w Zakładzie Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2001).

Publikacje

  • Jak powstawały Ewangelie?, Kraków 1992.
  • Geneza Ewangelii, Katowice 2004.
  • Jezus Chrystus jako APXH. Protologia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostolskiej Nowego Testamentu w interpretacji rdzenia arch-, Katowice 2001.
  • Udział w najnowszym tłumaczeniu Biblii, Edycja św. Pawła: tłumaczenie, wstęp i komentarz Listu św. Jakuba, [w:] Najnowszy przekład Pisma Świętego, Nowy Testament i Psalmy, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2005.

Prowadził liczne pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. prof. Józefa Kozyrę.