Kotowski Maksymilian

Z e-ncyklopedia

Kotowski Maksymilian (1907-1982)

Kotowski Maksymilian.jpg

Urodził się 31 października 1907 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie ( dawne województwo krakowskie, obecnie małopolskie), w rodzinie Antoniego i Pauliny z d. Świętonic. Szkołę średnią ukończył w Państwowym Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Dębicy 29 maja 1925. Wstąpił do krakowskiego Seminarium Duchownego. W 1929 roku przeniósł się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1931.

Jego pierwszymi placówkami były kolejno: Zebrzydowice (od 11 lipca 1931; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Ustroń (od 1 września 1931; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Istebna (od 1 września 1935; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Rybna (od 1 września 1936). W 1937 roku objął stanowisko katechety w Państwowym Gimnazjum w Piekarach. W przededniu wojny został zmobilizowany w charakterze kapelana wojskowego w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie. Po kampanii wrześniowej znalazł się w Rumunii. Opiekował się internowanymi żołnierzami polskimi w miejscowościach: Slatina, Olt i Targu Jiu. Organizował ucieczki polskich lotników z obozów internowania do Francji. Jak się oblicza, ponad dwa tysiące żołnierzy polskich skorzystało z jego pomocy. W 1940 roku przedostał się do Francji, gdzie został zamianowany kapelanem Polskich Sił Powietrznych. Po upadku Francji, wraz z wojskami polskimi, przeprawił się do Anglii. Tam objął stanowisko kapelana stacji lotniczej w Weeton. W połowie listopada 1940 roku wyjechał wraz z oddziałem do Takoradi (Złote Wybrzeże). Przeniesiony do Kairu, został mianowany kapelanem na zapleczu frontu libijskiego.

Po wojnie, od 1945 roku był kapelanem lotników pod Lincoln, a następnie otrzymał probostwo w Melton Mombray w Anglii. W swojej parafii wybudował kościół MB Częstochowskiej. W dowód uznania za zasługi na polu duszpasterstwa otrzymał w 1972 roku godność prałata. W latach 1980-82 organizował transporty żywności i lekarstw do Polski. Zmarł 30 października 1982. Pochowany na cmentarzu parafialnym Melton Mombray.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Maksymiliana Kotowskiego; Schematyzm 1932-1986; J. Myszor, Nekrolog, WD 1986, nr 5, s. 47; Wojskowa służba, s. 85 inn, Myszor, Stosunki Kościół, s. 67; Tenże, Historia diecezji, s. 158, 330.