Knyć Józef

Z e-ncyklopedia

Knyć Józef (1946-), proboszcz w Goczałkowicach Zdroju

Knyc Jozef.jpg

Urodził się 3 marca 1946 w Katowicach w rodzinie Henryka i Gertrudy z d. Loska. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1972 w Katowicach. Jako diakon został skierowany do parafii NSPJ w Piotrowicach (1971-1972). Tam też pozostał po święceniach kapłańskich jako wikariusz (1972-1975). Kolejnymi placówkami wikariuszowskimi były parafie: NMP Królowej Polski w Czechowicach Dziedzicach (1975-1978; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Cyryla i Metodego w Knurowie (1978-1981), MB Szkaplerznej w Imielinie (1981-1982), św. Stanisława Kostki w Giszowcu (1982-1985) oraz św. Małgorzaty w Lyskach (1985-1986). W ostatniej parafii został proboszczem w 1986 roku. W 1993 roku został przeniesiony na probostwo w Rudzie Śląskiej do parafii św. Piusa X. Tutaj pozostawał na urzędzie proboszcza do 2002 roku. Zarówno w dekanacie pogrzebieńskim i rudzkim pełnił funkcję wicedziekana. W latach 2002-2011 był proboszczem w parafii w Goczałkowicach Zdroju. Obecnie na emeryturze.

Bibliografia

D. Bednarski, 100-lecie kościoła św. Jerzego w Goczałkowicach, Goczałkowice 2010, s. 27.