Kapliczki i krzyże przydrożne w Rogowie

Z e-ncyklopedia

Najważniejszym obiektem sakralnym znajdującym się w Rogowie jest kościół pw. NSPJ. Ponadto we wsi znajduje się wiele krzyży pokutnych i przydrożnych oraz kapliczek, a także grota i figura św. Jana Nepomucena.

Na szczególną uwagę zasługują dwa krzyże pokutne, pochodzące z XIV wieku. Pierwszy z nich – maltański – wykonany jest z „czerwonego” piaskowca, wysokości 69 cm. Drugi – łaciński – jest nieco wyższy od krzyża maltańskiego, ma 88 cm, lecz brakuje mu drugiego ramienia. Krzyż maltański do 2017 roku stał naprzeciw probostwa, z kolei łaciński znajdował się po lewej stronie od wejścia na cmentarz przy ulicy Lipowej. Aktualnie oba krzyże pokutne figurują na placu kościelnym. Tam również poza krzyżami pokutnymi stoi wielki drewniany krzyż misyjny, na którym widnieje napis: Ratuj Duszę Twoją oraz pięć dat upamiętniających misje odbyte w rogowskim kościele.

Najnowszym obiektem sakralnym w Rogowie, także usytuowanym na placu kościoła, jest grota ku czci Matki Bożej z Lourdes. Ma ona 5,5 m szerokości, 2,90 m wysokości i 3,70 m głębokości. Wykonana została z betonu, na który położono górskie kamienie, a w jej środku umieszczono figurę Matki Boskiej. Grotę poświęcił abp Damian Zimoń 8 maja 2017. W Rogowie mieści się pięć krzyży przydrożnych. Pierwszy znajduje się nieopodal kościoła, na skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej z ulicą Palarni, pochodzi z 1890 roku. Zawiera on tablicę inskrypcyjną i postument, składający się z dwóch części; dolnej, na której widnieje figura Matki Bożej Bolesnej oraz górnej – w niej wyryto tzw. Oko Opatrzności. Przy ulicy Rogowiec ulokowany jest kolejny przydrożny krzyż, polichromowany, pochodzacy z ok. 1900 roku. Jego postument zawiera wnękę, w której usytuowano wizerunek Matki Bożej Różańcowej. Z kolei przy ulicy Wyzwolenia znajdują się dwa krzyże. Pierwszy z nich został postawiony przez Andrzeja Kurzydyma w podzięce za powrót z wojny w 1918 roku. Jest on polichromowany, zawiera ramiona zakończone trójlistnie oraz postument, którego zdobi ornamentyka, a w jej środku stoi figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Drugi z krzyży przydrożnych, które napotkać można przy ulicy Wyzwolenia, pochodzi z 1922 roku. We wnęce dwukondygnacyjnego postumentu mieści się rzeźba przedstawiająca MB Bolesną. Ostatni z krzyży przydrożnych znajdujący się na terenie Rogowa usytuowany został w zajeździe "U Kaczyny". Jest on drewniany i pochodzi z 2000 roku.

Na terenie Rogowa znajduje się także sześć kapliczek. Pierwsza z nich mieści się obok cmentarza przy ul. Lipowej. Ta neogotycka kaplica pochodzi z XIX w. Wybudowana została z cegły ceramicznej. Wyróżnia się ona charakterystyczną wieżyczką z latarnią i hełmem ostrosłupowym nad wejściem. Wewnątrz kapliczki znaleźć można figurę św. Franciszka i św. Klary. W latach powojennych, kiedy to kościół był w trakcie odbudowy, odprawiano w niej msze święte. Z kolei przy ul. Czyżowickiej ulokowana została przez państwa Kamczyków mała kapliczka, w centrum której mieści się figura Maryi. Powstała ona w celu upamiętnienia peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej w 1997 roku. Kolejną kapliczkę znaleźć można przy ul. Lipowej. Zaliczyć ją można do kapliczek typu szafkowego. Pochodzi z XIX wieku, a pierwotnie wisiała na drzewie. Obecnie ulokowana jest na drewnianym słupku, w jej centrum stoi figura Matki Bożej, a po obu jej stronach umieszczone są aniołki. Następna kapliczka usytuowana jest przy ul. Wyzwolenia. Pochodzi z 1920 roku, a jej fundatorem był Juliusz Juraszczyk. Wewnątrz kapliczki stoi ołtarz z obrazem MB Częstochowskiej. Następna kapliczka usytuowana została w ogrodzie domu zakonnego sióstr służebniczek NMP. W środku kapliczki mieści się figura NMP Niepokalanie Poczętej. Ostatnim obiektem sakralnym znajdującym się w Rogowie jest kapliczka znajdująca się przy ul. Wytrzęsów, na posesji p. Kühn. Co roku w święto Wniebowzięcia NMP odprawiane są tutaj msze święte.

Pomiędzy Rogowem a Bluszczowem, na tzw. wzgórzu Kamieniec, znajduje się pomnik św. Jana Nepomucena, pochodzący z XIX w. Jest to dzieło Jana M. Österreicha, ufundowane przez rodzinę Larishów. Przedstawia on świętego dającego jałmużnę biednemu.

Bibliografia

Witosz K., Spirydowicz Edith., Poloczek E., Parafia NSPJ w Rogowie, Krzyżanowice 2015; Jakubczyk D., Spotkania przy granicy, Gorzyce 2011; Klon Z., Historia Rogowa nad Olzą, Bielsko-Biała 1990.