Kałuża Franciszek 1846-1914

Z e-ncyklopedia

Kałuża Franciszek (1846-1914)

Urodził się 30 września 1846 w Raciborzu. W czasie studiów we Wrocławiu był członkiem Związku Polskich Górnoślązaków. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1872. Był wikarym w Ostrogu Raciborskim, od 1883 roku lokalistą, a od 16 grudnia 1886 proboszczem w Bronowie. 4 kwietnia 1889 objął urząd proboszcza w Rogowie, gdzie wybudował nowy kościół. Zmarł 3 czerwca 1914.

Bibliografia

F. Maroń, Tematy górnośląskich konwentów dekanalnych w latach między kulturkampfem a pierwszą wojną światową (szkic faktograficzny), ŚSHT X (1977), s. 209.