Jośko Henryk (1900-1985)

Z e-ncyklopedia

Jośko Henryk Teodor (1900-1985), kapelan Wojska Polskiego

Josko austrialia.jpg

Urodził się 20 kwietnia 1900 w Witosławicach w powiecie kozielskim, w rolniczej rodzinie Józefa i Marty z d. Weidler. Do szkoły ludowej uczęszczał w Grzędzinie. Następnie uczył się w gimnazjum w Raciborzu i w Bytomiu, a potem w Państwowym Gimnazjum Ewangelickim w Raciborzu. W 1918 roku został, na kilka miesięcy, powołany do wojska pruskiego. Do egzaminu dojrzałości, który zdał w styczniu 1920 roku, przygotowywał się na kursach dla byłych wojskowych w Raciborzu. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze względu na dużą ilość chętnych, nie mógł być przyjęty we Wrocławiu do miejscowego konwiktu, dlatego kontynuował studia najpierw w Seminarium Duchownym w Poznaniu, a następnie w Seminarium Duchownym w Gnieźnie, z przeznaczeniem jednak do pracy na Górnym Śląsku, z którego pochodził. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1924 w kościele pw. św. Barbary w Krakowie z rąk bpa A. Nowaka.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku, św. Wawrzyńca w Knurowie, Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, Wniebowzięcia NMP w Hajdukach Wielkich, katedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach oraz św. Michała Archanioła w Michałkowicach. W 1930 roku zgłosił się do egzaminu proboszczowskiego.

W 1935 roku bp S. Adamski mianował go proboszczem w parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej. Trzy lata później został mianowany najpierw administratorem, a następnie proboszczem w parafii MB Różańcowej w Chropaczowie. We wrześniu 1939 roku ks. Jośko wyjechał zagranicę i przebywał na terenie Szkocji w Glasgow. Przez rok był kapelanem w jednostce czołgowej wchodzącej w skład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, następnie przez sześć lat służył na okrętach polskich oraz brytyjskich. Z wojska odszedł w 1948 roku i udał się do Sydney w Australii. Zdemobilizowany, przebywał w koszarach wojskowych Victoria Barracks pod Sydney. Następnie przez siedem lat pracował w Leeton i Wagga, oraz przez rok w parafii Yenda. Od 1956 roku był proboszczem w parafii w Finley (Nowa Południowa Walia). Zmarł 27 czerwca 1985 w Australii.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Henryka Jośki I; Schematyzm 1927 - 1986, [Życiorys], Golden Jubilee Celebrations Father Henry Josko, Finley 1974; M. Wesołowski, Duszpasterstwo w II Korpusie gen. Władysława Andersa, Kielce 2004, s. 140; Olszar, Duchowieństwo, s. 293; Wojskowa służba, s. 86.