Jański Rajmund

Z e-ncyklopedia

Jański Rajmund OFM (1908-1972), imię zakonne Alojzy

Urodził się 13 grudnia 1908 w Słupi pod Bralinem, w gminie Perzów (obecnie woj. wielkopolskie). W 1930 roku wstąpił do franciszkanów i 3 marca 1930 rozpoczął nowicjat w Wieluniu. 25 marca 1931 złożył tam profesję czasową. Uzupełnienie szkoły średniej (humaniora) i studia filozoficzne odbył w Osiecznej (1931-1934), a studia teologiczne we Wronkach (1934-1938). We Wronkach złożył też profesję wieczystą 3 kwietnia 1934. Święcenia kapłańskie przyjął 18 grudnia 1937 w Poznaniu z rąk bpa Walentego Dymka. Po święceniach posłano go do Wielunia, gdzie zastała go wojna. Został zaciągnięty do wojska niemieckiego, a pod koniec wojny dostał się do niewoli rosyjskiej. Po powrocie z niewoli był przełożonym we Wschowie i proboszczem w Osowej Sieni (1945-1950). W latach 1950-1959 był gwardianem w Wejherowie, a w latach 1952-1962 pozostawał na urzędzie definitora prowincjalnego i ojca duchownego braci kleryków w Panewnikach. Później pełnił urząd gwardiana w Rybniku (1962-1965) i w Panewnikach (1965-1968), a w latach 1968-1971 ponownie definitora prowincjalnego i należał do klasztoru w Bytomiu, gdzie mieszkał aż do śmierci. Zmarł 30 września 1972 w Bytomiu z powodu choroby nowotworowej. Pogrzeb odbył się 4 października 1972 w parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Panewnikach. Koncelebrze pogrzebowej przewodniczył definitor o. Joachim Mazurek, a homilię wygłosił o. Stefan Hawlicki. O. Alojzy spoczął w kwaterze ojców franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

Opracowanie, MC, na podstawie: Kalendarz zmarłych Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.