Innocenty IX

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Innocenty IX (1519-1591), papież

Giovanni Antonio Facchinetti urodził się 20 lipca 1519 w Bolonii. Był synem Antoniego Facchinettiego i Francesci Cini. 11 marca 1544 przyjął święcenia oraz uzyskał doktorat "utroque iure" z prawa w Bolonii (kanonicznego i cywilnego), a następnie w 1547 roku udał się do Rzymu. Był sekretarzem kardynała Nicolo Ardinghelli, a później po śmierci kardynała Ardinghelli podjął służbę u kardynała Alessandro Farnese, który posłał go do swojej diecezji Awinion na cztery lata jako wikariusza i administratora diecezjalnego. W latach 1556-1558 był w Parmie, gdzie pełnił funkcję gubernatora miasta. Po powrocie do Rzymu w 1559 roku został mianowany referendarzem Sygnatury Apostolskiej. W roku 1560 został nominowany biskupem Nicastro. Brał udział w końcowych pracach Soboru Trydenckiego (1562-1563) i według jego postanowień utworzył w diecezji seminarium duchowne. W latach 1566-1572 posłany przez papieża Piusa V pracował jako nuncjusz w Wenecji. Podczas tego pobytu przyczynił się do zawarcia Ligi przeciw Turkom. W 1575 roku powrócił do Rzymu i został konsultorem Świętego Oficjum. Natomiast w 1576 roku został łacińskim patriarchą Jerozolimy, a następnie 12 grudnia 1583 został mianowany kardynałem z tytułem prezbitera w Santi Quattro Coronati. Brał udział w konklawe w 1585 roku, gdzie wybrano Sykstusa V oraz w dwóch następnych konklawe z 1590 roku, gdzie wybrano po kolei Urbana VII i Grzegorza XIV. Papież Grzegorz XIV prosił go, aby przewodniczył Trybunałowi Sygnatury Apostolskiej w jego imieniu z powodu malarii na którą chorował. Stanął on po stronie Hiszpanii i włoskich książąt przeciw królowi Francji Henrykowi IV.

29 października 1591 konklawe zwołane po śmierci papieża Grzegorza XIV wybrało kardynała Facchinettiego na tron papieski. Przyjął on imię Innocenty IX i kontynuował politykę prohiszpańską jak poprzednik. Został koronowany 3 listopada 1591 w patriarchalnej Bazylice Watykańskiej. Był przyjaźnie nastawionym do ludzi i godnym szacunku papieżem. Jednak jego pontyfikat nie trwał długo. Innocenty IX był bardzo słaby i nie opuszczał łóżka nawet podczas udzielania audiencji. Mobilizował Europę swoimi apelami do walki. Mianował dwóch kardynałów w tym Giovanni Antonio Facchinettiego de Nuce (jego stryjeczny wnuk). Po dwóch miesiącach, 30 grudnia 1591 zmarł w Rzymie. Został pochowany w prostym sarkofagu w grocie Bazyliki Watykańskiej.

Bibliografia

J. Pietrzykowski, Innocenty IX, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 252-253; K. Dopierała, Księga papieży, Poznań 1996, s. 330-331; R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Kraków 2000, s. 98.