Gazur Jakub

Z e-ncyklopedia

Gazur Jakub (1950-1990), misjonarz w Zambii

Gazur Jakub.jpg

Urodził się 18 lipca 1950 w Koniakowie. Był najstarszym z pięciorga dzieci małżonków Jana i Anny z d. Sikora. Po ukończeniu w 1964 roku szkoły podstawowej w Koniakowie rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym w Wiśle, gdzie w 1968 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W czasie nauki w liceum mieszkał w internacie. Jak sam napisał - zamiar zostania kapłanem zrodził się u niego już w drugiej klasie szkoły podstawowej - gdy zaczął służyć do Mszy św. Bezpośrednio po maturze zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po czwartym roku studiów, w okresie od 1 września 1972 do 30 czerwca 1973, odbył staż pracy w Kuźni-Ustroń. W czasie kolejnych wakacji letnich angażował się w rekolekcjach oazowych młodzieży. Jako diakon współpracował też w Krakowie z duszpasterstwem inwalidów ruchu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 marca 1975 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa H. Bednorza.

Od 1 maja 1975 był wikariuszem w Bielszowicach, a od 20 sierpnia tego samego roku wikarym w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Szczególnie troszczył się o młodzież zaniedbaną, trudną. Wyrażając swoją gotowość pracy na misjach zobowiązał się wyjechać do kraju wskazanego przez biskupa ordynariusza. Początkowo jego wyjazd był przewidziany do Tanzanii. Celem lepszego poznania języka angielskiego pojechał w 1977 roku na kurs do Anglii. Ostatecznie jednak skierowano ks. Jakuba Gazura do diecezji Mbala w Zambii.

Pracę na misjach rozpoczął 20 lutego 1980, a jego pierwszą placówką była misja Mambwe. Biskup Fürstenberg, ordynariusz diecezji Mbala pisał w 1984 roku o ks. Gazurze: Jakub jest wspaniałym misjonarzem. Dobrze opanował trudny język Mambwe. Misja Mambwe nadal go potrzebuje. W 1988 roku został Koordynatorem Duszpasterstwa diecezji Mbala. Był nadal czynny w duszpasterstwie odwiedzając stacje misyjne parafii Mpika, gdzie mieszkał. 3 kwietnia 1990 wracając z Lusaki, około 15 km od miasta Kabwe, zginął w wypadku samochodowym. Wraz z nim zginął też brat Koch ze Zgromadzenia Ojców Białych, który będąc architektem i budowniczym wiele zrobił dla diecezji Mbala. Msza święta pogrzebowa, z udziałem biskupa Telesfora Mpundu, kilkudziesięciu misjonarzy, wielotysięcznej rzeszy wiernych, została odprawiona w parafii Mpika. Ks. Jakub został pochowany w sąsiedniej parafii Chilonga, gdzie pracują polscy misjonarze. W Katowicach w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP mszę św. w intencji zmarłego ks. Gazura odprawiono 10 kwietnia 1990, a następnego dnia z udziałem bpa D. Zimonia w rodzinnym Koniakowie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jakuba Gazura; KDK 1977, s. 108; Schematyzm (1981-1993); J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1990, nr 8, s. 487-488; W dobrych zawodach wystąpiłem. Ksiądz Jakub Gazur w 10. rocznicę śmierci, opr. D. Salik, ks. T. Suchoń, Rybnik 2000; J. Gajda, Jeszcze o śp. Ks. Jakubie Gazurze, GN 1990, nr 25; Myszor, Historia diecezji, s. 569; M. Piesiur, Kościół katowicki dla misji. Misyjne dzieło Kościoła katowickiego w świetle dokumentów papieskich od Maximum illud do Redemptoris missio, Katowice 2009, s. 101; F. Szczurek, Homilia w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach podczas Mszy św. pogrzebowej w intencji tragicznie zmarłego ks. Jakuba Gazura, WD 1990, nr 5, s. 187-189.