Gaweł Łukasz

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gaweł Łukasz (1974-), proboszcz parafii Chrystusa Króla w Katowicach

Urodził się 16 września 1974 w Rybniku. Po zdaniu matury w 1993 roku rozpoczął studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po zaliczeniu pierwszego roku studiów wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, które ukończył w 2001 roku przyjmując święcenia kapłańskie z rąk abpa Damiana Zimonia. W latach 1994-1998 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Następnie w latach 1998-2002 podjął studia teologiczne na Fakultecie Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) zakończone licencjatem. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej w archidiecezji katowickiej rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W 2008 roku obronił doktorat na podstawie dysertacji: La risurrezione di Gesù Cristo nella sua importanza per l’antropologia cristiana na Fakultecie Teologicznym w Lugano. Od 2009 roku wykłada teologię fundamentalną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne pola zainteresowań naukowych to: chrystologia fundamentalna (zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa), chrystocentryzm, antropologia teologiczna, dialog teologii ze współczesnym kontekstem kulturowym (postmodernizm).

Pełnił funkcję sekretarza i rzecznika prasowego abpa Wiktora Skworca oraz dyrektora Biura Prasowego Archidiecezji Katowickiej. W czasie II Synodu Archidiecezji Katowickiej członek Komisji Głównej.

1 sierpnia 2015 ks. dr Łukasz Gaweł został wprowadzony na urząd proboszcza Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.

30 października 2015 mianowany został kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Katowicach, a 18 kwietnia 2018 otrzymał nominację abpa W. Skworca na przewodniczącego tejże Kapituły.

Bibliografia

[1] [dostęp: 9.05.2016]